Znajdź na Facebooku
Naprawa fotoaparatów
60 drzew na 60-lecie
BikeOrient


7 listopada 2019

Wystawa: Mój drugi dom? Huta im. Lenina
Czas trwania: 8.11.2019 r. – 5.04.2020 r.
Miejsce: Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1, Kraków
Kuratorzy wystawy: Piotr Kapusta i Karolina Żłobecka
Wernisaż: 7 listopada 2019 r., godz. 17

Muzeum Nowej Huty oddział Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę, będącą opowieścią o kombinacie metalurgicznym Huta im. Lenina. Wpisuje się ona w trwające obchody 70-lecia Nowej Huty.

W roku jubileuszowym temat to nieprzypadkowy - budowa kombinatu stała się bowiem powodem powstania Nowej Huty, najpierw jako osobnego miasta, następnie dzielnicy Krakowa.

Huta im. Lenina była jednym z największych zakładów przemysłowych w okresie PRL oraz sztandarową inwestycją planu 6-letniego. Na przestrzeni dziesięcioleci znaczenie fabryki dla dzielnicy uległo istotnej zmianie. W okresie PRL Nowa Huta była właściwie monokulturową dzielnicą zbudowaną wokół zakładu pracy, w której role pracownika i mieszkańca często były nierozłączne.

Dla wielu tych osób czas transformacji - i łączące się z nim znaczne ograniczenie zatrudnienia oraz rezygnacja z opiekuńczych funkcji zakładu - był szokiem. Obecnie ponownie stoimy przed istotną zmianą, ponieważ ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie zapowiada wygaszenie ostatniego wielkiego pieca na terenie kombinatu.

Wystawa „Mój drugi dom? Huta im. Lenina” jest próbą spojrzenia na kombinat jako socjalistyczny zakład pracy, wraz jego filozofią oraz jej przełożeniem na praktykę działania. Porusza między innymi kwestie socjalnych funkcji zakładu pracy w okresie PRL, takich jak: prowadzenie przedszkoli zakładowych, świetlic, ośrodków wczasowych, domów kultury.

Twórcy wystawy – Karolina Żłobecka i Piotr Kapusta - nie chcieli budować narracji wystawy wokół rozbudowy zakładu, otwierania kolejnych wydziałów, czy zwiększania produkcji stali. Postanowili natomiast odwołać się do kombinatu obecnego w pamięci jego byłych pracowników. Figury, wokół których snują opowieść, to: Praca, Universum, Wizytówka, Przedstawienie, Modliszka. Każda z nich opowiada o innej odsłonie kombinatu. Inspiracją do poszukiwania niestandardowych kategorii związanych z Hutą im. Lenina były projekty naukowe prowadzone w Hucie Warszawa oraz w Nowej Hucie.


Równolegle z wystawą „Mój drugi dom? Huta im. Lenina” na placu przed budynkiem Muzeum Nowej Huty będzie można oglądać wystawę plenerową „Kombinat formy – przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960”, którą przygotowała Fundacja Ośrodka KARTA.

Fotograficzny dziennik budowy - tak można nazwać niezwykłą dokumentację Huty im. Lenina przechowywaną w Archiwum Narodowym w Krakowie. W latach 1950-1989 na zlecenie Kombinatu powstało blisko 12 000 fotografii, które miały obrazować rozmach budowy największej inwestycji Planu 6-letniego. Pogrupowane w kilkunastu działach tematycznych, stanowią kartotekę budynków wznoszonych na terenie Huty. Swoje „fotobiografie” mają w tym zbiorze m.in. koksownia, stalownia, siłownia, walcownia blach zimnych, wielkie wiece, zgniatacz.

Na wystawie „Kombinat formy. Przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960” zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt fotografii z lat 50., które wyróżniają się z tego zbioru. To znakomite kadry, na których widać raczej formę i rytm prowadzonych w kombinacie prac, niż ich faktyczne efekty. Dynamika kompozycji dla autorów fotografii była niejednokrotnie ważniejsza niż wierne dokumentowanie kolejnych etapów budowy. Tak wykonane zdjęcia traciły swoje funkcje użytkowe, ale zyskiwały wartość artystyczną.

Wystawa pokaże rozmach budowy Huty i konkretne budynki, które w dużej części obecnie nie istnieją. Duża część z fotografii zostanie po raz pierwszy zaprezentowana publicznie. Mają szansę stać się ikonicznymi obrazami Huty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Kliknij miniaturkę i otwórz katalog ze zdjęciami

Mój drugi dom? Huta im. Lenina - plakat imprezy Kombinat Formy - plakat imprezy Brama wejściowa do Huty im. Lenina, ok. 1958, aut. fot. nieznany, wł. MHK/317/XIf 28.06.1952. Komin baterii koksowniczej nr 1 w rejonie Zakładu Koksochemicznego. Fot. ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie  >