Znadź na Facebooku
60 drzew do zrobienia
Bikeorient
Licznik odwiedzin:
Online:


30 kwietnia 2018

Prelekcja i debata w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza 10 maja na prelekcję pt. "3 Maja 1916: święto Konstytucji, propaganda i polityczna gra o Polskę", zaś 17 maja na debatę "Adres: Niepodległość – jak tam dojść?"
poświęcone tematyce odzyskania niepodległości prez Polskę.

Szczegółowe informacje:

Prelekcja "3 Maja 1916: święto Konstytucji,
propaganda i polityczna gra o Polskę"

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na wydarzenie organizowane w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod honorowym patronatem Jana Starzyńskiego – Prezydenta Miasta Pruszkowa. Już w czwartek, 10 maja o godz. 18:00 odbędzie się prelekcja "3 Maja 1916: święto Konstytucji, propaganda i polityczna gra o Polskę".

Prelekcję poprowadzi dr Paweł Brudek (ur.1980), dr nauk humanistycznych w zakresie historii, stopień doktora uzyskał w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim i adiunktem w Dziale Historycznym Muzeum Powstania Warszawskiego. Zajmuje się głównie historią I wojny światowej oraz niemiecką dokumentacją dotyczącą Powstania Warszawskiego.

Debata „Adres: Niepodległość – jak tam dojść?”

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zachęca do uczestnictwa w debacie pt.: „Adres: Niepodległość – jak tam dojść?”. Jest to wydarzenie organizowane w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pod honorowym patronatem Jana Starzyńskiego – Prezydenta Miasta Pruszkowa. Zapraszamy serdecznie w czwartek, 17 maja na godz. 18:00. Wstęp wolny.

EKSPERCI:
prof. Andrzej Chwalba

Profesor historii w UJ, z Zakładu Antropologii Historycznej IH, badacz historii społecznej, kulturowej i politycznej XIX-XXI wieku, relacji polsko-rosyjskich oraz dziejów Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor ponad 20 książek i współautor kilku, np.: tryptyk dziejów Wielkiej Wojny: Samobójstwa Europy (2014), Legionów Polskich (2018), Wielka Wojna Polaków 1914 -1918 (2018).


prof. Mariusz Wołos
Polski historyk i eseista, profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutu Historii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie historii dyplomacji w XX wieku, historii historiografii polskiej i rosyjskiej, stosunków polsko-sowieckich oraz historii polskiej irredenty oraz biografistyki.

dr hab. Katarzyna Sierakowska
Adiunkt w Instytucie Historii PAN. Specjalizuje się w historii społecznej XIX i XX wieku, zwłaszcza historii I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego oraz historią kobiet i gender history. Jest autorką licznych publikacji, np.: Rodzice, dzieci, dziadkowie…. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939 (2003) oraz artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych m.in.: w serii Kobieta i…...

MODERATOR: Hanna Maria Giza
Polska dziennikarka radiowa, aktorka, autorka adaptacji i reżyser słuchowisk radiowych. Otrzymała liczne nagrodyi wyróżnienia, np.: Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2005), Złoty Mikrofon (za szczególną wrażliwość w prezentacji problemów i ludzi kultury oraz popularyzację nauki – 2006). Przeprowadzała liczne wywiady radiowe m.in.: z Umbertem Eco, Władimirem Bukowskim, Stanisławem Lemem, Rogerem PenRose’em, Aleksandrem Wolszczanem, Normanem Daviesem, Ryszardem Kapuścińskim, Hanną Krall, Jerzym Giedroyciem, Günterem Grassem i Robertem Zubrinem.

* * *

Kliknij miniaturkę i otwórz katalog z plakatem

Prelekcja i debata w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległościMuzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, jakie stanowi Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. Realizując swoją misję placówka szczególną troską naukową otacza zbiory tworzące niepowtarzalną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne. Jako żywy ośrodek muzealny jest przestrzenią spotkań ludzi nauki i kultury, miejscem otwartym dla lokalnej społeczności, prowadzi wiele wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami. Poprzez wszelkie podejmowane inicjatywy Muzeum dąży do rozbudzenia w społeczeństwie autentycznego zainteresowania przeszłością i wyrobienia nawyku uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.

Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk – specjalista ds. Public Relations
tel. +48 22 758 72 66, e-mail:
m.pawelczynska.slusarczyk@mshm.pl
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
im. Stefana Woydy w Pruszkowie

Pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków www.mshm.pl www.facebook.com/pruszkow.mshm